Italijanščina

Italija je država, ki leži na jugu Evrope. Njena pokrajina je zelo raznolika in nadvse čudovita. Njen uradni jezik pa je italijanščina.  Če se želite učiti italijanščine, boste več informacij v povezavi s tečaji italijanščine dobili na spletni strani http://www.italijanscina.com/.Italija je država, ki leži na jugu Evrope. Njena pokrajina je zelo raznolika in nadvse čudovita. Njen uradni jezik pa je italijanščina.

Italijanski jezik govori približno 60 milijonov prebivalcev Italije, pa tudi precejšni odstotek ljudi po vsem svetu. Ogromno ljudi pa govori italijanščino kot tuj jezik, saj spada med pet najbolj poučevanih jezikov: za angleščino, nemščino, francoščino in španščino. Pravtako je lep in melodičen jezik, in to so tudi glavni razlogi, da se dandanes vse več ljudi odloča za jezikovne tečaje iz italijanščine.

Italijanščina je kot vemo romanski jezik in sodi med indoevropske jezike. V Sloveniji (na obalnih območjih) je priznan kot jezik manjšine.

Izmed vseh romanskih jezikov pa je italijanščina najbližje latinščini.

Okoli 1.500 narečij obstaja v Italiji, in ta se med seboj zelo razlikujejo. V narečju Piemonta zasledimo veliko francoskih besed, v Lombardiji je še danes prisotnih ogromno besed nemškega izvora, v Kalabiji pa zasledimo celo besede grškega in albanskega izvora.

 

Dolgo tradicijo študija italijanskega jezika imamo tudi v Sloveniji. Filozofska fakulteta v Ljubljani ponuja študij italijanskega jezika in književnosti, na Fakulteti za humanistične vede v primorski regiji pa ponujajo študij italijanistike.

Italijanski jezik govori približno 60 milijonov prebivalcev Italije, pa tudi precejšni odstotek ljudi po vsem svetu. Ogromno ljudi pa govori italijanščino kot tuj jezik, saj spada med pet najbolj poučevanih jezikov: za angleščino, nemščino, francoščino in španščino. Pravtako je lep in melodičen jezik, in to so tudi glavni razlogi, da se dandanes vse več ljudi odloča za jezikovne tečaje iz italijanščine.

Italijanščina je kot vemo romanski jezik in sodi med indoevropske jezike. V Sloveniji (na obalnih območjih) je priznan kot jezik manjšine.

Izmed vseh romanskih jezikov pa je italijanščina najbližje latinščini.

 

Okoli 1.500 narečij obstaja v Italiji, in ta se med seboj zelo razlikujejo. V narečju Piemonta zasledimo veliko francoskih besed, v Lombardiji je še danes prisotnih ogromno besed nemškega izvora, v Kalabiji pa zasledimo celo besede grškega in albanskega izvora.

 

Dolgo tradicijo študija italijanskega jezika imamo tudi v Sloveniji. Filozofska fakulteta v Ljubljani ponuja študij italijanskega jezika in književnosti, na Fakulteti za humanistične vede v primorski regiji pa ponujajo študij italijanistike.

Leave a Reply

Your email address will not be published.