Nemščina

Obstaja kar nekaj mitov, ki se nanašajo na nemški jezik. Nekateri ljudje trdijo, da v primeru, če nekdo tekoče govori angleško, študiranje nemščine sploh ne predstavlja težave. Spet drugi opozarjajo na to, da je nemški jezik zapleten, zmeden in poln filozofskih konceptov in birokratskega žargona. Na srečo pa sta oba pogleda napačna. Nemščina (http://www.nemscina.si/) je jezik, ki se ga lahko naučite na tečaju nemškega jezika. Kliknite za več informacij.Nemški jezik je precej širok in razvejan jezik v Evropi, in že nekaj osnovnega znanja tega jezika bo v veliko pomoč pri bivanju v Nemčiji, Avstriji ali velikem delu Švice, kjer nemščina prevladuje.

V pisni obliki se pojavlja več vrst nemščine. Visoka nemščina se je začela pojavljati kot standardni knjižni jezik v 16. stoletju, prevod Martina Lutherja v Svetem pismu, ki ga je zaključil leta 1534 pa označuje začetek tega procesa. Jezik, ki ga uporablja in delno temelji na govorjeni nemščini, je postal model za pisno nemščino.

Švicarska nemščina je različica nemščine, ki jo govori približno 4 milijone ljudi v Švici, občasno se pojavi v pisni obliki v romanih, časopisih, osebnih pismih in dnevnikih.

Pennsylvanska nemščina je regionalna sorta nemščine, ki se občasno pojavlja tudi v pisni obliki.

Nemščina je zelo pomemben jezik, z okoli 100 milijonov rojenih govorcev in okoli 80 milijonov tujih govorcev po vsem svetu. Poleg tega je nemščina uradni jezik Evropske unije in eden od treh delovnih jezikov Evropske komisije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.