Posek in spravilo lesa

posek spravilo lesaVečno vprašanje, ki se poraja gozdarjem, je, kdaj je sploh pravi čas za posek in spravilo lesa. Ampak odgovor je čisto preprost. Za posek in spravilo lesa je najustreznejši čas takrat, ko so cene hlodovine in lesa najvišje. In drugi tehtni razlog kdaj opraviti posek in spravilo lesa je ta, ko se gozd najmanj poškoduje. Najbolje pa se je v primeru, ko se odloči gozdar za posek in spravilo lesa, povezati s podjetji, ki so na tem področju profesionalci. Ker edino tako nam lahko najbolje svetujejo in nam posek in spravilo lesa doprinese k dobičku in ne k izgubi.

Dobro je poznati dejstvo, da je gozd izjemno pomemben prostor. Prav tako, je gozd izjemno kompleksen sistem. V kolikor posek in spravilo lesa nista opravljena pravilno, je moč vpliv gozda čutiti zelo daleč. Po navadi vpliva gozd tudi na dejavnike, na katere se niti ne oziramo in jih ne opazimo. Gozd predstavlja ravnovesje narave, ravnovesje življenja tako človeka, kot živali in vseh drugih rastlin.

Gozd odigra pomembno vlogo tudi pri naravnih pojavih. Ključni pomen odigra pri preprečevanju plazenja. Če je gozd v ravnovesju in ni poseka le tega opravljena v bližini rek, drevesa v gozdu onemogočajo odnašanje tal. Gozd odigra pomembno vlogo prav tako pred popravami. Kajti, v kolikor je v gozdu opravljen pravilen posek in spravilo lesa, v nižinah ne prihaja do poplav, kajti drevesa zadržujejo vodo, ki nastane z dežjem. Ne nazadnje, ko je sušno obdobje, to pri nas predvsem velja za poletne mesece, drevesa v gozdu poskrbijo za dovolj veliko vlago v zraku.

Pozabili pa so povedati, kar je sploh najpomembneje, da lahko mi, živa bitja dihamo, živimo. Torej zrak. Od kje dobimo za življenje sveži zrak? Z listov dreves. In v kolikor posek in spravilo lesa ni opravljeno v skladu s standardi, primanjkuje kakovosten zrak. To pa vodi do manj kvalitetnejšega življenja, česar pa si nihče izmed nas ne želi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.