Prevajanje besedil – kaj je lokalizacija?

Postopek prilagajanja izdelka ciljnemu jeziku, kulturi in običajem se imenuje lokalizacija. Postopek lokalizacije se precej razlikuje od osnovnega prevajanja besedil. Uporablja se predvsem pri tržnih in marketinških besedilih, za prevod programske opreme in video iger.

Prevajalec mora biti tako dvojezičen kot tudi dvokulturen, da »premaga« oziroma preseže nekompatibilnosti med jezikoma in da kar najbolje povzame pomen izvirnega besedila.

Pri prevajanju je zelo pomembno tudi sledenje izvirnemu stilu pisanja – prevajalec mora izbrati ustrezne besede, fraze, ton …, ki povzemajo slog besedila v originalu. To bo seveda lahko storil le izkušen prevajalec, zato je priporočljivo, da za prevod poslovnih besedil poskrbi resna prevajalska agencija.

Leave a Reply

Your email address will not be published.