Najboljša investicija v podjetje – Team Building program

team-buildingImate zelo dobro poslovno idejo, stilsko opremljene delovne prostore, najmodernejšo tehnologijo, ekipo ljudi z različnimi znanji, pa vendar vam pri doseganju popolnih uspehov še nekaj manjka? Dobra ekipa je ekipa, ki diha za isti cilj in stremi k skupnemu uspehu. Dober tim je tisti, ki z veseljem prihaja v službo, ki daje v projekte svoje ideje, veselje do dela pa temelji na osebnih uspehih, ki so potrebni za delovanje celotnega tima. Vsak posameznik ima lastnosti in znanja, ki jih je z ustreznim vodenjem mogoče pravilno usmeriti in dopolniti z lastnostmi drugih članov tima ter tako doseči maksimalno učinkovitost. Vedno več uspešnih podjetij se zateka k izvedbi team building programov, rezultati pa so kmalu vidni v vsakdanjem delovnem okolju.

Za oblikovanje dobrega tima, je potrebno znanje s področja vodenja, psihologije in upravljanja človeških virov. Vsa ta znanja so združena v poslovnih programih, ki jih pripravljamo v agenciji Maya team. Delimo jih na team building in team bonding programe ter delavnice mehkih veščin.

Vsak team building program ni primeren za vsako ekipo. Ustreznost poslovnega programa za vaše podjetje ali ekipo temelji predvsem na ciljih, ki jih želite doseči.

teambuilding-soca

Z delavnicami mehkih veščin se osredotočamo predvsem na izobraževanje kadrov s področja organizacije, komunikacije, motivacije in medsebojnega zaupanja. Znanja, ki jih pridobivamo med izzivom, pripomorejo k boljši cilji usmerjenosti, sposobnosti reševanja konfliktov ter predvsem k boljšemu timskem delu. Za posamezno ekipo poleg predavanj pripravimo različne naloge, ki predstavljajo individualni ali skupinski izziv, igranje vlog in posamezne razprave. Preko teh izzivov spoznamo mehke veščine posameznika; osebnostne lastnosti in sposobnosti, ki jih doprinese v tim. Splet teh lastnosti in primerna razporeditev pa ustvarita najboljšo ekipo.

Team bonding programi, ki jih pogosto zamenjujejo s team building programi stremijo predvsem k druženju, s katerim zaposlene nagradimo za dosežene uspehe ter jih motiviramo k novim skupnim zmagam. Glavni ključ je zabava, medtem ko team building programi temeljijo na izobraževanju. Team bonding izvajamo na katerikoli lokaciji v Sloveniji ali v tujini, sem prištevamo tudi poslovna kosila, večerje in druženja, glavni namen pa je spodbujanje medsebojnega sodelovanja in ustvarjanje pozitivne klime.

Najobsežnejši so team building programi. Temeljijo na izobraževanju kadrov in stremijo k temu, da pridobljena znanja prenesemo v naročnikovo poslovno okolje. Pred izvedbo team building programa je najpomembneje opredeliti cilje, ki jih želi podjetje doseči z udeležbo na team building dogodku. Delo se začne z analizo tima po metodi FSNP (forming, storming, norming, performing), na podlagi česar lahko opredelimo dejavnosti, ki bodo pripomogle k razvoju štirih glavnih veščin, ki jih želimo pridobiti s team building programom; organizacije, komunikacije, motivacije in zaupanja. Programe izvajamo v najlepših kotičkih Slovenije: ob Soči, v Piranu, na Bledu, v Ljubljani… Odpeljemo vas na jadranje ali iskanje skritega zaklada. Po želji lahko team building program izvedemo tudi v tujini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *