Toplotna črpalka – varčno in ekološko ogrevanje

V današnjem času se pogosto v povezavi z varčnim in ekološkim ogrevanjem srečamo besedno zvezo toplotna črpalka zrak voda. Kaj pa pravzaprav je toplotna črpalka zrak voda? Toplotna črpalka zrak voda je energetsko in ekološko najbolj učinkovit način ogrevanja. Torej gre za prijazen način ogrevanja naše hiše. V nadaljevanju si poglejmo delovanje TČ zrak voda. Toplotna črpalka v tem primeru nudi ogrevanje sanitarne vode do 60 stopinj in je ločena od nizko temperaturnega ogrevalnega sistema.

Toplotna črpalka zrak voda ima zmožnost uporabiti zrak kot vir toplote predvsem na področjih z milejšim podnebjem. V teh predelih toplotne črpalke lahko pokrivajo celotne potrebe po toploti. Pri nas je to mogoče predvsem na Primorskem. Vendar pa se tudi v tem sistemu pojavijo pomanjkljivosti, in sicer: takrat, ko je najbolj hladno, potrebujemo največ toplote, toplotna črpalka pa ravno v takih trenutkih daje najmanjšo toplotno moč. Posledično pa je takrat najmanj učinkovita.

Delovanje  toplotna črpalka  zrak voda narekuje pazljivost. V prvi vrsti moramo paziti na hrup, ki bi ga lahko povzročal zrak. Prav zaradi tega moramo natančno vedeti, kam jo bomo postavili in misliti tudi na morebitne dušilnike zvoka.

Delovanje TČ zrak voda  je omejeno pod pogoji temperature zunanjega zraka, ki lahko pade na – 20 stopinj Celzija.

Izberemo pa si lahko seveda toplotno črpalko, ki bo najbolje ustrezala našim potrebam in zahtevam. Poleg toplotne črpalke zrak voda  lahko izbiramo med toplotno črpalko: zemlja-voda/voda-voda ter toplotno črpalko za sanitarne vode zrak-voda.

Pri odločanju za tak sistem ogrevanja je pravi naslov Štrus inštalacije. Na njihovi spletni strani lahko preverite celotno ponudbo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *