Zavarovanje terjatev nudi podjetjem veliko prednosti

Vsako podjetje, ki prodaja blago ali storitve z odloženim plačilom, je izpostavljeno tveganju slabih dolgov. Kupci svojih dolgov lahko ne poravnajo zaradi stečaja, plačilne nesposobnosti ali nezadostnih sredstev. Zavarovanje terjatev (za več informacij o zavarovanju terjatev kliknite tukaj) pa podjetju nudi učinkovito zaščito pred tveganji neizterljivih dolgov oziroma pred plačilno nedisciplino svojih kupcev. Sklenitev zavarovalne pogodbe, ki tveganja plačil prenese iz podjetja na zavarovalnico, je praktična rešitev za vsa podjetja, ki izstavljajo račune z odloženim plačilom za že opravljene storitve in dobave blaga, ne glede na to, ali poslujejo na domačem ali tujem trgu. Zavarovalnine iz naslova poslovnih kratkoročnih obveznosti se podjetjem izplačajo v določenem časovnem roku in tako podjetju omogočajo nemoteno poslovanje.

Nadzor nad finančnimi tveganji in denarnim tokom

Večina podjetij ocenjuje finančno stanje potencialnih kupcev pred večjimi naročili in projekti, vendar ti ukrepi za zmanjšanje tveganja niso vselej varni, saj stranke lahko razvijejo finančne težave, ki niso bile predvidene. Zato zavarovanje terjatev podjetju omogoča učinkovitejše obvladovanje teh tveganj.

Podjetje potrebuje ustrezen denarni tok za plačevanje vsakodnevnih stroškov. Če se podjetje zavaruje pred tveganji, bo imelo dovolj denarnega toka za plačevanje svojih obveznosti, četudi kupci ne bodo poravnali računov za opravljene storitve ali blago.

Učinkovito spremljanje kreditne sposobnosti strank

Zavarovalnica spremlja kreditno sposobnost strank podjetja v celotnem obdobju veljavnosti zavarovalne police. Zavarovalni analitiki imajo dostop do obsežne količine podatkov in lahko hitro ocenijo finančno stanje obstoječih in potencialnih kupcev. Ker podjetje nima takšnih znanj in dostopa do baz podatkov, to zavarovalnice opravijo namesto njih.

Konkurenčna prednost in boljši posojilni pogoji

Zavarovalna polica za poplačilo škode v primeru neporavnanih poslovnih obveznosti pomaga podjetjem na dolgi rok pri pridobivanju boljših pogojev za financiranje pri različnih posojilodajalcih, saj ti vedo, da podjetje lahko zagotovi redno odplačevanje kredita.

S sklenitvijo zavarovanja terjatev podjetje pridobi konkurenčno prednost, saj lahko svoje poslovanje razširi tako, da strankam ponudi bolj konkurenčne možnosti financiranja, kot so višji kreditni limiti ali boljši kreditni pogoji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.